Podatki

VAT
 • ocena skutków przeprowadzonych transakcji w świetle podatku VAT,
 • analiza i podatkowa optymalizacja transakcji krajowych i międzynarodowych,
 • identyfikacja, analiza możliwych wariantów oraz wdrażanie rozwiązań zwiększających płynność finansową,
 • opracowywanie rozwiązań oraz pomoc we wdrożeniu struktur zmniejszających ryzyko zakwestionowania rozliczeń podatkowych przez aparat skarbowy,
 • kompleksowe przeglądy wskazujące potencjalne oszczędności podatkowe,
 • bieżące doradztwo w zakresie podatku VAT, akcyzy, cła oraz transakcji międzynarodowych,
 • planowanie oraz analiza struktur importowych i rozwiązań logistycznych w Polsce i za granicą,
 • porady oraz pomoc w zakresie organizacji składu celnego,
 • pomoc przy rozliczaniu podatku VAT, akcyzy oraz należności celnych,
 • wsparcie w uzyskaniu pozwoleń na stosowanie gospodarczych procedur celnych, procedur uproszczonych oraz pozwoleń na kontyngenty,
 • pomoc przy odprawach celnych ostatecznych i czasowych,
 • ocena zależności pomiędzy podatkiem VAT a innymi obciążeniami podatkowymi.
PDOP
Podatek od osób prawnych
 • doradztwo w zakresie kwalifikacji podatkowej przychodów i kosztów, ze szczególnym uwzględnieniem różnic występujących pomiędzy ujęciem podatkowym i księgowym,
 • doradztwo w zakresie planowania podatkowego i optymalizacji obciążeń podatkowych,
 • konstruowanie umów i ich analiza pod kątem optymalizacji podatkowej,
 • doradztwo w zakresie restrukturyzacji kapitałowej lub organizacyjnej przedsiębiorców w celu osiągnięcia struktury zapewniającej optymalne rozwiązania podatkowe,
 • doradztwo w zakresie wyboru najbardziej optymalnego wariantu użytkowania środków trwałych (leasing operacyjny, leasing finansowy, zakup środka trwałego) oraz analizę rozwiązań przyjętych w zakresie amortyzacji mającą na celu optymalizację obciążeń podatkowych Klienta,
 • analizowanie i planowanie inwestycji w celu zapewnienia optymalnych rozwiązań podatkowych,
 • projekty dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi (ceny transferowe),
 • analiza podatkowa planowanych fuzji, przekształceń i likwidacji podmiotów,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia ksiąg podatkowych oraz innych ewidencji do celów podatkowych,
 • weryfikacja poprawności rozliczeń podatkowych dokonywanych przez naszych klientów poprzez:
 • przegląd typu Tax Compliance (ustalenie prawidłowej wysokości zobowiązań podatkowych),
 • przegląd podatkowy,
 • przegląd typu Due Diligence.
INNE PODATKI
 • podatek od czynności cywilno - prawnych PCC,
 • podatek dochodowy od osób fizycznych PDOF,
 • podatek od nieruchomości,
 • podatek odroczony.
Skontaktuj się z nami aby dowiedzieć się więcej!