Usługi kadrowo płacowe

Usługi płacowe:
 • comiesięczne wyliczanie wynagrodzeń pracowników (brutto, dodatki, potrącenia, PDOF, ZUS, PFRON),
 • sporządzania deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych,
 • sporządzanie poleceń przelewów wynagrodzeń i zobowiązań publicznoprawnych (także w elektronicznych systemach bankowych Klienta),
 • przygotowanie zestawień dla menadżerów i działu księgowości z danymi dotyczącymi wynagrodzeń,
 • szkolenia z zakresu tematyki płacowej,
 • przeglądy rozliczeń dotyczących wynagrodzeń wraz z kontrolą poprawności dokumentacji.
Usługi kadrowe:
 • przygotowanie i aktualizacja akt osobowych pracowników,
 • pomoc w przestrzeganiu obowiązków w zakresie szkoleń BHP i pracowniczych badań lekarskich,
 • przygotowanie zestawień dla menadżerów,
 • szkolenia z zakresu tematyki kadrowej,
 • przeglądy i weryfikacja dokumentacji kadrowej Klienta.
Skontaktuj się z nami aby dowiedzieć się więcej!